24/7
Avgiftsfritt (USA):
Regular US:
UK:
Vårt telefonnummer
Land, språk och valuta
Din kundvagn: kr 0.00 (0 items)
Sök på bokstav:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
FlagylFlagyl photo
Generisk Flagyl (Metronidazole)

Generisk flagyl ar ett antibiotikum. Det bekampar bakterier i kroppen. Generisk flagyl anvands for att behandla infektioner.

Märken(n): Flagyl / Metronidazole I.P.

Tillverkare: Piramal / Vikram

Förpackning Pris Per piller Besparingar Beställ
200mg × 30 pillerkr 134.13kr 4.47Lägg i kundvagnen
200mg × 60 pillerkr 253.68kr 4.23kr 14.57Lägg i kundvagnen
200mg × 90 pillerkr 358.29kr 3.98kr 44.09Lägg i kundvagnen
200mg × 120 pillerkr 433.01kr 3.61kr 103.49Lägg i kundvagnen
200mg × 180 pillerkr 619.82kr 3.44kr 184.94Lägg i kundvagnen

Förpackning Pris Per piller Besparingar Beställ
400mg × 30 pillerkr 156.54kr 5.22Lägg i kundvagnen
400mg × 60 pillerkr 298.51kr 4.98kr 14.57Lägg i kundvagnen
400mg × 90 pillerkr 395.65kr 4.40kr 73.97Lägg i kundvagnen
400mg × 120 pillerkr 492.79kr 4.11kr 133.38Lägg i kundvagnen
400mg × 180 pillerkr 702.01kr 3.90kr 237.24Lägg i kundvagnen
Mest populär kvantitet.

Produkter från samma kategori

Vad ar metronidazol?

 • Metronidazol ar ett antibiotikum. Det bekampar bakterier i kroppen.
 • Metronidazol anvands for att behandla infektioner sasom abdominella infektioner, hud och vavnad infektioner, ben och gemensamma infektioner, gynecologic infektioner och luftvagarna infektioner.
 • Metronidazol kan ocksa anvandas for andra andamal an de som anges i denna medicinering guide.

Vad ar det viktigaste jag bor veta om metronidazol?

 • Ta alla de metronidazol som har ordinerats at dig aven om du borjar ma battre. Dina symtom kan borja forbattra innan infektionen ar helt behandlas.
 • Drick inte alkohol nar du tar metronidazol. Flushing, snabb hjartrytm, illamaende och krakningar kan uppsta nar alkohol intas under metronidazol terapi.

Vad ska jag diskutera med min lakare innan du tar metronidazol?

 • Innan denna medicin, tala om for din lakare om du har
  • leversjukdom,
  • en mage eller tarm sjukdom eller
  • epilepsi eller annan beslag sjukdom.
 • Du kanske inte kan ta metronidazol, eller du kan behova en lagre dos eller sarskild overvakning under din behandling om du har nagot av dessa villkor.
 • Metronidazol ar FDA graviditet kategori B. Det innebar att det inte ar sannolikt att skada fostret. Dock inte ta metronidazol utan att forst tala med din lakare om du ar gravid.
 • Metronidazol passerar over i brostmjolken och kan paverka en ammade barnet. Ta inte detta lakemedel utan att forst tala med din lakare om du ammar ett barn.

Hur ska jag ta metronidazol?

 • Ta metronidazol exakt enligt anvisningar fran din lakare. Om du inte forstar dessa anvisningar, fraga din apotekare, sjukskoterska eller lakare forklara dem for dig.
 • Ta varje dos med ett helt glas (8 ounces) vatten.
 • Ta alla de metronidazol som har ordinerats at dig aven om du borjar ma battre. Dina symtom kan borja forbattra innan infektionen ar helt behandlas.
 • Store metronidazol vid rumstemperatur borta fran fukt och varme.
 • Anvand injicerbart metronidazol exakt enligt anvisningar fran din lakare. Om du inte forstar instruktionerna, fraga din apotekare, sjukskoterska eller lakare forklara dem for dig.

Vad hander om jag missar en dos?

 • Ta den missade dosen sa fort du kommer ihag. Ta resten av dagens doser jamnt mellanrum, savida inte din lakare.

Vad hander om jag overdos?

 • Sok akut lakarvard.
 • Symtom pa en metronidazol overdosering inkluderar illamaende, krakningar, yrsel, forlust av koordination, domningar och stickningar och kramper.

Vad ska jag undvika nar du tar metronidazol?

 • Drick inte alkohol nar du tar metronidazol. Flushing, snabb hjartrytm, illamaende och krakningar kan uppsta nar alkohol intas under metronidazol terapi.
 • Var medveten om alkoholhalten i andra produkter, sasom hosta och forkylning lakemedel. Alkohol i dessa produkter kan ocksa orsaka en reaktion.

Vilka ar de eventuella biverkningar metronidazol?

 • Om du upplever nagon av foljande allvarliga biverkningar, sluta ta metronidazol och soka akut lakarvard:
  • en allergisk reaktion (svullnad av dina lappar, tunga eller ansikte, andnod, stangning av halsen, eller nasselfeber),
  • anfall,
  • domningar eller stickningar,
  • yrsel eller forlust av koordination, eller
  • svar diarre.
 • Andra mindre allvarliga biverkningar som kan vara mer benagna att intraffa. Fortsatt att ta metronidazol och tala med din lakare om du upplever
  • morkare i din urin,
  • illamaende, krakning eller aptitloshet,
  • en obehaglig metallisk smak i munnen;
  • forstoppning eller mild diarre,
  • huvudvark, eller
  • svullen och om tunga.
 • biverkningar an de som listats har kan ocksa forekomma. Tala med din lakare om varje bieffekt som verkar ovanlig eller som ar sarskilt besvarande.

Vad drogen (s) kan interagera med metronidazol?

 • alkohol eller alkohol som innehaller drycker eller lakemedel
 • amprenavir
 • BARBITURAT lakemedel for att inducera somn eller behandla kramper (konvulsioner)
 • karbamazepin
 • cimetidin
 • disulfiram
 • fluorouracil
 • litium
 • metadon
 • fenytoin
 • ramelteon
 • sirolimus
 • takrolimus
 • warfarin